img

Bestyrelsesrådgivning der passer til dine behov

En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet er på plads, herunder forretningsorden, aftaler og bestyrelsesmateriale. Når der er styr på rammerne for arbejdet, kan bestyrelsen koncentrere sig om at passe bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal være ansvarsbevidst, sikre en effektiv gennemførelse af arbejdet, gå forrest i arbejdet med målfastsættelse og risikostyring, sikre en effektiv og relevant rapportering og endelig tage konsekvenserne, hvis tingene ikke fungerer tilfredsstillende

Bestyrelsesrådgivning kan indebære mange forskellige problemstillinger, og når der skal tages beslutninger, eller uventede situationer indtræder, er det ikke altid let at finde én at spørge til råds eller drøfte situationen med. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til en professionel sparringspartner, der enten kan være med som bestyrelsesmedlem eller hjælpe med at sparre i dagligdagen.

Hos Høier § Pedersen Advokater har vi indgående erfaring med bestyrelsesarbejde og kan bistå dig/jer som en professionel og troværdig sparringspartner, der tager hånd om netop dine eller din bestyrelses individuelle problemstillinger og udfører et fokuseret og struktureret arbejde for at fremme og imødekomme dine/jeres ønsker og interesser.

Bestyrelsesrådgivning – hvad kan vi hjælpe med?

Høier § Pedersen Advokater har flere års erfaring med bestyrelsesrådgivning og hjælper blandt andet med professionalisering, effektivisering og fokusering af bestyrelsesarbejdet samt udvikling og sparring. Høier § Pedersen Advokater rådgiver i akutte og krævende situationer, eksempelvis i tilfælde hvor nye kompetencer og nye personligheder er nødvendige for at etablere en bestyrelse, der er velfungerende.

Høier § Pedersen Advokater hjælper og rådgiver ligeledes med vedligeholdelsen af bestyrelsens dokumenter i form af vedtægter, referater, forretningsorden, ledelsesinstrukser og meget andet. Derudover er rådgivning i forhold til “snitflader” til direktionen, opgaver, ansvar, kompetencer m.v., en del af vores fokusområder

Høier § Pedersen Advokater samarbejder både med offentlige og private virksomheder, der har brug for rådgivning i deres bestyrelsesarbejde, så der for alle parter opnås et tilfredsstillende resultat.

Mediation

Høier § Pedersen Advokater bistår med mediation – konfliktløsning – ud fra tankegangen “Avoid&Minimize” samt opfølgning, krisestyring og processer vedrørende plan og styring.

Mediation er en konstruktiv måde at løse konflikter på såvel mellem privatpersoner som erhvervsvirksomheder. Målet er at finde frem til en løsning, hvor alle involverede parter vil være tilfredse med løsningen af konflikten. Hvis I ønsker at undgå en tidskrævende og dyr retssag, er mediation en måde, hvor konfliktløsningen både vil være hurtigere og billigere end en retssag.

En mediation ledes af en mediator, som ofte er en advokat, der er uddannet hertil. Vores primære opgave som mediator er at lytte til de involverede parter i konflikten og sørge for, at de får talt sammen om deres indbyrdes stridigheder. Hver part vil i sådan en situation ofte være ledsaget af deres egen advokat, der er med til at give dem råd og vejledning undervejs. Når der er fundet en løsning, skrives den ned i en aftale.

Hos Høier § Pedersen Advokater besidder vi kompetencer som uddannede konfliktmæglere/mediatorer.

205
Advokat Rune B.B. Pedersener uddannet LEAN-proceskonsulent og har erfaring med driftsledelse, målstyring og udviklingsprojekter. Læs mere
205
Advokat Karin Høier har indgående kendskab til tvangsfjernelse og hjælper forældre i hele landet gennem disse meget svære sager. Læs mere
205
En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet. Læs mere
205
Området inden for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter tiltrækker mange entusiaster, der har lyst til arbejde med social udsatte mennesker. Læs mere