img

Socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter

Området inden for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter tiltrækker engagerede fagfolk, ofte med stor erfaring inden for deres specifikke område, som enten driver eksisterende tilbud under serviceloven eller ønsker at starte deres eget projekt op.

Der er tale om et område, som er under stor mediebevågenhed og stærkt regulereret lovgivningsmæssigt, hvilket gør det kompliceret at sætte sig ind i alle regler på området. Utilsigtede tilsidesættelser af gældende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger mv. kan derfor forekomme og samtidig være forbundet med meget store konsekvenser, uanset om man er erfaren som selvstændig erhvervsdrivende eller er iværksætter.

Høier § Pedersen Advokater er specialiserede i socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter, herunder i de helt særlige driftsvilkår, der gælder på området. Vi har indgående kendskab til området, og derudover indsigt i og overblik over magtstrukturer, udfordringer og muligheder.

Høier § Pedersen Advokater kender langt de fleste aktører på området – herunder Det Sociale Tilsyn, kommunerne, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, fagforeningerne m.fl. – og har mange års erfaring med området. Dermed har Høier § Pedersen Advokater indgående kendskab til de forskellige kulturer, herunder hvordan de tackles bedst, hvilke hensyn, der driver dem m.v. Det gælder alle dele af området og i alle situationer, hvilket vil sige, at vi både kan hjælpe jer i forbindelse med opstart men også i forbindelse med den sædvanlige drift af jeres opholdssted, botilbud eller andet projekt. Vores ekspertise inden for rådgivning om ledelse, bestyrelse, ansættelse og afskedigelse af jeres medarbejdere, kvalitetssikring, udvikling og afvikling af jeres opholdssted, botilbud eller projekt, sikrer jer en kompetent og helhedsorienteret rådgivning. Endelig er vi også behjælpelige med dialogen med de sociale tilsyn i situationer, hvor I ønsker at ændre tilsyn.

Opstart af nye socialpædagogiske opholdssteder, botilbud eller projekter

Høier § Pedersen Advokater har stor erfaring med rådgivning af nyopstartede socialpædagogiske opholdssteder, botilbud eller projekter.

Hvis I tager kontakt til os i startfasen af jeres projekt, sørger vi for, at I kommer godt fra start. Der er mange administrative trin, som skal være på plads, før I kan byde de første borgere velkommen til jeres nyopstartede opholdssted, botilbud eller projekt. Med vores kendskab til alle faser af ansøgningsprocessen, kan vi forebygge problemerne, så ansøgningsprocessen forløber så smidigt som muligt, så jeres drøm kan blive til virkelighed.

Rådgivning i opstartsfasen kan eksempelvis involvere rådgivning omkring hvilken virksomhedsform, der er mest hensigtsmæssig for lige netop jeres projekt, herunder ejerforhold, indholdet af vedtægter og bestyrelsessammensætning. Lovgivningen på området består dels af den socialretlige lovgivning og dels den almindelige selskabsretlige lovgivning, og hvert område har forskellige krav til eksempelvis selskabets vedtægter. Med vores rådgivning er I sikre på, at alle lovgivningsmæssige krav bliver opfyldt fra start af.

Derudover kan rådgivning i opstartsfasen indeholde sparring i forhold til indholdet af jeres ansøgning. Det er vigtigt for os, at ansøgningen bliver jeres egen, da I er de mest nærliggende til at sætte ord på jeres projekt. Derudover er der en vigtig forventningsafstemning og læringsproces i at få jeres tanker og idéer på skrift, hvis I er flere parter, der ønsker at starte noget nyt op sammen. Derfor yder vi rådgivning ud fra de udkast, som I sender til os, således at det er jer, som skriver ansøgningen, men under kyndig vejledning, så I kan genkende jeres projekt, når den endelige ansøgning er udarbejdet.

Når det er sagt, er hvert projekt unikt, og vores rådgivning er naturligvis altid skræddersyet til lige netop jeres ønsker og behov.

Hos Høier § Pedersen Advokater vil I få rådgivning og hjælp på højt fagligt og specialiseret niveau, samtidig med at I kan være sikre på, at tilgangen til den udfordring, opgave, situation eller andet, I står overfor, vil være baseret på en grundig analyse af alle aspekter og dele af jeres sag – både de dele, I selv er opmærksomme på og kender til, og de dele, I ikke selv ser. Den anbefaling og vurdering I modtager, vil tage højde for alle aspekter.

Høier § Pedersen Advokater arbejder proaktivt, løsningsorienteret og dialogbaseret med fokus på jer og jeres sag alene og giver jer uopfordret, og som en naturlig del af rådgivningen, svar på de spørgsmål, I ikke selv er klar over, at I skal stille.

Vi indgår altid i et meget tæt samarbejde med vore klienter, da det er vigtigt for os at skabe gennemskuelighed og tryghed i processen, ligesom vi hele vejen gennem sagsforløbet har stor opmærksomhed på klientens ønsker og behov.

Den daglige drift af socialpædagogiske opholdssteder, botilbud eller projekter

I den daglige drift af eksisterende socialpædagogiske opholdssteder, botilbud eller projekter, kan man som leder støde på alle typer af problemstillinger, da man som leder har mange forskellige “kasketter” på – både i forhold til borgere og medarbejdere, men også i forhold til myndigheder, pårørende og andre aftaleparter. Med vores mangeårige erfaring inden for området, kan vi hjælpe jer videre, når disse uventede spørgsmål og problemstillinger opstår.

Høier § Pedersen Advokater yder specialiseret og målrettet rådgivning til eksisterende socialpædagogiske opholdssted, botilbud eller projekter, og er altid opdaterede på den nyeste lovgivning inden for området. Vi kan derfor bistå jer med rådgivning inden for de fleste problemstillinger inden for driften af jeres virksomhed, både i krisesituationer såvel som i den daglige drift.

Høier § Pedersen Advokater yder også generel rådgivning af jeres medarbejdere vedrørende håndtering af magtanvendelser. Vi kan hjælpe jer med at udarbejde eller opdatere jeres magtanvendelsesberedskab, så ingen af jeres medarbejdere er i tvivl om, hvornår der er tale om magtanvendelse, og hvordan magtanvendelser kan forebygges.

Høier § Pedersen Advokater yder en proaktiv og helhedsorienteret rådgivning, og vi vil derfor ofte foreslå, at det første møde afholdes på jeres botilbud, opholdssted eller andet projekt, hvis det er muligt afhængigt af sagens karakter, så vi kan få et indblik i, hvem I er, og hvilke aspekter der skal tages med i vores rådgivning. Dette fordi vi tror på, at vi yder den bedste og mest helhedsorienterede rådgivning, hvis vi ser den enkelte klient som en helhed, og ikke blot som et sagsnummer.

Vi er altid til rådighed

Høier § Pedersen Advokater er bekendt med, at jeres situationer kan være akutte, at det derfor kan være et krav fra jeres side, at der arbejdes særligt intensivt, og det i nogle tilfælde vil ske på tidspunkter uden for almindelig kontortid. Vi tilstræber altid at stå til rådighed, så jeres problemstillinger og pressede situationer kan blive afhjulpet på en hurtig og effektiv måde, der tilfredsstiller jeres behov.

Kontakt os venligst for en uforpligtende drøftelse af jeres problemstillinger og/eller en uddybning af ovenstående.

205
Advokat Rune B.B. Pedersener uddannet LEAN-proceskonsulent og har erfaring med driftsledelse, målstyring og udviklingsprojekter. Læs mere
205
Advokat Karin Høier har indgående kendskab til tvangsfjernelser og hjælper forældre i hele landet gennem disse meget svære sager. Læs mere
205
En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet. Læs mere
205
Området inden for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter tiltrækker mange entusiaster, der har lyst til arbejde med socialt udsatte mennesker. Læs mere