Bestyrelsesrådgivning

En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet er på plads, herunder forretningsorden, aftaler og bestyrelsesmateriale. Når der er styr på rammerne for arbejdet, kan bestyrelsen koncentrere sig om at passe bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal være ansvarsbevidst, sikre en effektiv gennemførelse af arbejdet, gå forrest i arbejdet med målfastsættelse og risikostyring, sikre en effektiv og relevant rapportering og endelig tage konsekvenserne, hvis tingene ikke fungerer tilfredsstillende

En professionel og troværdig sparringspartner

Bestyrelsesrådgivning kan indebære mange forskellige problemstillinger, og når der skal tages beslutninger, eller uventede situationer indtræder, er det ikke altid let at finde én at spørge til råds eller drøfte situationen med. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til en professionel sparringspartner, der enten kan være med som bestyrelsesmedlem eller hjælpe med at sparre i dagligdagen.

Hos Høier § Pedersen Advokater har vi indgående erfaring med bestyrelsesarbejde og kan bistå dig/jer som en professionel og troværdig sparringspartner, der tager hånd om netop dine eller din bestyrelses individuelle problemstillinger og udfører et fokuseret og struktureret arbejde for at fremme og imødekomme dine/jeres ønsker og interesser.

Stor erfaring med bestyrelsesrådgivning

Høier § Pedersen Advokater har flere års erfaring med bestyrelsesrådgivning og hjælper blandt andet med professionalisering, effektivisering og fokusering af bestyrelsesarbejdet samt udvikling og sparring. Høier § Pedersen Advokater rådgiver i akutte og krævende situationer, eksempelvis i tilfælde hvor nye kompetencer og nye personligheder er nødvendige for at etablere en bestyrelse, der er velfungerende.

Høier § Pedersen Advokater hjælper og rådgiver ligeledes med vedligeholdelsen af bestyrelsens dokumenter i form af vedtægter, referater, forretningsorden, ledelsesinstrukser og meget andet. Derudover er rådgivning i forhold til “snitflader” til direktionen, opgaver, ansvar, kompetencer m.v., en del af vores fokusområder.

Skærmbillede