Bistandsadvokat

Hvis du har været offer for en alvorlig seksualforbrydelse vil du få tilbudt en bistandsadvokat, medmindre du ikke ønsker en bistandsadvokat. Har du været udsat for anden personfarlig kriminalitet, eksempelvis vold, kan du anmode om at få en bistandsadvokat.

Advokat Rune B. B. Pedersen fra Høier § Pedersen Advokater er bistandsadvokat for forurettede i straffesager.
Det er gratis at få en bistandsadvokat, og bistandsadvokaten kan rådgive dig som offer under straffesagen, med henblik på at dine interesser bliver varetaget bedst muligt.

Hvad kan en bistandsadvokat hjælpe dig med?

En bistandsadvokats rolle er, at rådgive offeret under politiets efterforskning, og hvis sagen skal for retten kan bistandsadvokaten deltage ved din side, når du skal afgive forklaring. Det giver således en øget tryghed at have en bistandsadvokat, især hvis du ikke har været del af en straffesag før og har mange spørgsmål i den forbindelse. Bistandsadvokaten kan hjælpe dig med at få svar på disse spørgsmål. En bistandsadvokat kan også efterfølgende hjælpe dig med at opgøre et eventuelt erstatningskrav og være behjælpelig med at søge om erstatning, hvis der er lidt et tab og i øvrigt er grundlag for at søge om erstatning.

Det er retten som beslutter, om du som offer har ret til en bistandsadvokat, da det ikke er alle ofre som har ret til en bistandsadvokat. Som udgangspunkt vælger retten en bistandsadvokat til dig, medmindre du selv ønsker en bestemt bistandsadvokat. Du er velkommen til at kontakte advokat Rune B. B. Pedersen, såfremt du ønsker ham som bistandsadvokat i sagen.

Skærmbillede