Børneadvokat

Hovedopgaven for en børneadvokat er at belyse sagen fra barnets synsvinkel og være med til at sikre, at barnet bliver forstået og ikke mindst, at barnet føler sig så tryg som muligt under en tvangsfjernelse. Børn er ikke vant til at agere i det kommunale system, og forstår ikke nødvendigvis, hvad et møde ved Børn- og Ungeudvalget indebærer. Barnets egen advokat kan være med til at forklare hvad der skal ske, og gennem samtaler med barnet afklare, hvad barnet ønsker, og hjælpe med at få barnets ønsker belyst ved sagen.

Hvornår har man ret til en børneadvokat?

Børn har ret til en advokat i forbindelse med en tvangsfjernelsessag ved Børn- og Ungeudvalget, hvis de er fyldt 12 år. Høier § Pedersen Advokater kan i forbindelse med forelæggelsen af sagen for Børn- og Ungeudvalget være advokat både for dig som forælder, men også for dit barn, hvis dit barn er fyldt 12 år. Det samme gælder hvis sagen er nået til Ankestyrelsen eller retten.

I sager vedrørende tvangsfjernelse af et barn, har børn, der er fyldt 12 år, ret til gratis advokathjælp og ret til at blive hørt, eksempelvis i forbindelse med ændring af anbringelsessted. Børn under 12 år har ikke ret til en gratis børneadvokat.

En erfaren børneadvokat

I sager om tvangsanbringelse og tvangsfjernelse har du som forælder ret til selv at vælge din advokat, det må gerne være en advokat uden for kommunen. Ønsker du ikke selv at vælge, er kommunen forpligtet til at hjælpe dig og dit barn med at få en advokat og en børneadvokat. Den bistand, som advokaten yder, er i sager vedrørende tvangsanbringelser og tvangsfjernelser gratis. Advokaterne Karin Høier og Rune B. B. Pedersen er advokater og børneadvokater i hele landet.

Typisk vil barnet deltage i et møde med børneadvokaten forud for mødet i Børn- og Ungeudvalget, hvor barnet får anledning til at fortælle om sine ønsker for fremtiden og møde advokaten. Ved dette møde er det vigtigt, at man har en dygtig børneadvokat, som møder barnet i øjenhøjde, da barnet befinder sig i en sårbar situation. Advokaterne hos Høier § Pedersen er erfarne børneadvokat og møder barnet hvor det er, da dette sikrer det bedste sagsforløb, at barnet er trygt ved sin børneadvokat. Vi kan sikre, at dit barn bliver passet på og lyttet til gennem hele tvangsfjernelsessagen.

img_4635