Botilbud

Driften af botilbud er under stor mediebevågenhed og stærkt regulereret lovgivningsmæssigt, hvilket gør det kompliceret at sætte sig ind i alle regler på området. Utilsigtede tilsidesættelser af gældende lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger mv. kan derfor forekomme og samtidig være forbundet med meget store konsekvenser, uanset om man er erfaren inden for driften af botilbud eller ej. Høier § Pedersen Advokater er specialiserede i socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter, herunder i de helt særlige driftsvilkår, der gælder på området.

Botilbud og serviceloven

Et botilbud for voksne kan være midlertidigt eller permanent og i forbindelse med godkendelsen af botilbuddet skal man derfor angive, om der er tale om et botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108. Derudover er der flere botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte, som reguleres af servicelovens §§ 83-87, 97, 98 og 102. Området inden for socialpædagogiske botilbud og projekter tiltrækker engagerede fagfolk, ofte med stor erfaring inden for deres specifikke område, som enten driver eksisterende tilbud under serviceloven eller ønsker at starte deres eget projekt op.

Erfaring og ekspertise inden for driften af botilbud

Høier § Pedersen Advokater kender langt de fleste aktører på området – herunder Det Sociale Tilsyn, kommunerne, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen, fagforeningerne m.fl. – og har mange års erfaring med området, og kan vejlede dig i driften af botilbud. Dermed har Høier § Pedersen Advokater indgående kendskab til de forskellige kulturer, herunder hvordan de tackles bedst, hvilke hensyn, der driver dem m.v. Det gælder alle dele af området og i alle situationer, hvilket vil sige, at vi både kan hjælpe jer i forbindelse med opstart, men også i forbindelse med den sædvanlige drift af jeres botilbud eller socialpædagogiske projekt. Vores ekspertise inden for rådgivning om ledelse, bestyrelse, ansættelse og afskedigelse af jeres medarbejdere, kvalitetssikring, udvikling og afvikling af jeres botilbud eller socialpædagogiske projekt, sikrer jer en kompetent, proaktiv og helhedsorienteret rådgivning. Endelig er vi også behjælpelige med dialogen med Det Sociale Tilsyn i situationer, hvor I ønsker at ændre tilsyn.

IMG_3904_low