Forsvarer

En forsvarer varetager dine interesser i forbindelse med sigtelse i en sag. Det er en god idé at kontakte en forsvarer i samme øjeblik, du sigtes, eller får at vide, at du vil blive sigtet. Din forsvarsadvokat kan rådgive dig og gennemgå det efterforskningsmateriale, som politiet har fremlagt, sammen med dig. Jo før du retter henvendelse til en forsvarer desto bedre sagsforløb. At blive sigtet for en forbrydelse er ofte en meget stor belastning – ikke kun for den sigtede selv, men også for familie og venner. Næsten uanset sagens størrelse og alvor, er det derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får bistand fra en forsvarsadvokat, som er kompetent, erfaren og engageret – og som du har tillid til.

Hvad er en god forsvarer?

En god forsvarsadvokat er mere end blot en dygtig jurist. Hos os vil du få rådgivning og hjælp på højt fagligt og specialiseret niveau samtidig med, at du kan være sikker på, at tilgangen, til den situation du står over for, vil være baseret på en oprigtig interesse og menneskelig forståelse.
Som udgangspunkt bør du ikke udtale dig til politiet, før du har drøftet sagen med din forsvarsadvokat. I langt de fleste tilfælde bør du endvidere undlade at underskrive den forklaring, som du har afgivet til politiet.

Kan man skifte forsvarer?

Du har næsten altid ret til at skifte til en anden forsvarsadvokat, som du selv vælger. Alt, hvad du skal gøre, er at gøre politiet, fængselspersonalet eller den ønskede forsvarsadvokat opmærksom på, at du ønsker et forsvarer skifte. Et forsvarer skifte koster ikke noget, og du kan vælge frit. Da forsvarerens salær fastsættes af retten, betyder det ikke noget for prisen, om du selv vælger, hvilken forsvarer du vil have, eller om du lader politiet eller retten vælge for dig.

Salær til forsvarer

Forsvarsadvokatens salærs samlede størrelse fastsættes efter vejledende takster, der er fastsat af domstolene, og afhænger således af sagens omfang, antallet af dage i retten, møder mv. De vejledende salærtakster findes på hjemmesiden: www.domstol.dk.

Bliver du dømt i straffesagen, bliver du samtidig af retten pålagt at betale sagens omkostninger, herunder forsvarsadvokatens salær. Hvis du skal betale sagens omkostninger, lægger statskassen ud, hvorefter du senere får en opkrævning fra staten. Såfremt du bliver frifundet i sagen, bliver omkostningerne til din forsvarer betalt af staten.

Rune Farve