Forsvarsadvokat

En god forsvarsadvokat er altafgørende for at sikre, at dine interesser varetages bedst muligt. Derfor anbefaler vi, at du kontakter en forsvarsadvokat så snart du sigtes i en sag, eller får at vide at du vil blive sigtet. Jo tidligere i processen du retter henvendelse til din forsvarsadvokat, desto bedre sagsforløb.

Det er vores anbefaling, at du ikke udtaler dig til politiet, før du har haft mulighed for at tale om sagen med din forsvarsadvokat. Det samme gælder for forklaringen du har givet politiet, at du i de fleste tilfælde ikke bør underskrive denne, før den er gennemgået med din forsvarer.

En dygtig forsvarsadvokat – hvad er det?

Vi lægger vægt på tilgængelighed og rådgivning på et højt fagligt niveau. Hvis du vælger en forsvarsadvokat fra Høier § Pedersen Advokater vil du få rådgivning baseret på en oprigtig interesse og menneskelig forståelse for den situation du står i.

Hvem har krav på selv at vælge en forsvarsadvokat?

Du vil næsten altid have ret til at skifte forsvarer, så du får den forsvarsadvokat, som du selv ønsker. Kontakt os gerne hvis du ønsker at drøfte din sag, og høre mere om hvordan vi arbejder som forsvarer.

Det koster dig ikke noget skifte forsvarer.

Hvad koster en forsvarsadvokat?

Det er retten som afgør, hvad en forsvarsadvokat skal tildeles i salær. Salæret fastsættes efter vejledende takster, som er fastsat af domstolene, og kan findes på www.domstol.dk.

Hvis du bliver dømt i straffesagen, pålægger retten din at betale sagens omkostninger. Sagens omkostninger, herunder forsvarsadvokatens salær. Statskassen lægger ud for sagsomkostningerne, hvorefter du senere vil blive opkrævet for omkostningerne.

Hvis du frifindes i straffesagen, er det staten som betaler sagsomkostningerne.