img

Personalesager, HR og ansættelsesret – hvad er det?

Vores rådgivning inden for personalesager, HR og ansættelsesret hviler på det, vi kalder en “trebenet taburet” bestående af:

1) Lovgivning
2) Økonomi – din bundlinje; hvad kan bedst betale sig for dig.
3) Mennesket – opsigelser kan håndteres og landes, så en opsagt medarbejder, trods omstændighederne, føler sig godt behandlet af virksomheden, og dermed vil være en god ambassadør for virksomheden.

Det kan være svært at holde styr på den gældende lovgivning omkring ansættelses- og arbejdsforhold. Som arbejdsgiver skal du løbende være opmærksom på de gældende regler på det ansættelsesretlige område – og om nødvendigt justere dine medarbejderes ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med reglerne. Hvis ikke, kan det blive dyrt.

I 2018 træder nye regler om håndtering af persondata i kraft, hvorefter bødeniveauet for overtrædelse er væsentligt forhøjet i forhold til de nugældende regler. Disse regler får betydning for arbejdsgivere der håndterer medarbejderoplysninger.

Har du behov for at opsige en medarbejder, er det ligeledes vigtigt, at du sørger for, at det sker med lovligt/aftalt varsel, og at opsigelsen eller bortvisningen er velbegrundet.

Hvis du derudover – som de fleste virksomheder – bekymrer dig om dit “brand” og image, er det også vigtigt at sørge for, at medarbejdere rekrutteres, udvikles og “afvikles” på en måde, så de også efter ansættelsesforholdets ophør, er gode ambassadører for virksomheden.

Specialister i personalesager, HR og ansættelsesret

Stort set alle forhold i forbindelse med ansættelser er omfattet af lovgivning, der regulerer arbejdstagerens retsstilling. Det gælder f.eks. hvornår og hvor længe medarbejdere må holde ferie, hvornår et opsigelsesvarsel er lovligt eller ulovligt, vilkår for arbejdstider, barsel, benyttelse af it-udstyr m.v.

Love og regler på området er vanskelige og komplekse, og det kan skabe store udfordringer for dig som leder, såvel som medarbejder, at finde ud af, hvilke regler der er gældende hvornår. Det kan derfor i mange situationer blive relevant at indhente rådgivning fra en advokat i forbindelse med f.eks. ansættelser, opsigelse eller bortvisning m.v.

Høier § Pedersen Advokater yder både ad hoc rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af f.eks. ansættelseskontrakter og opsigelser, men tilbyder også en permanent aftale, hvor dine ansættelsesretlige udfordringer håndteres. Vi har adskillige års erfaring med ansættelsesret og yder både en professionel og effektiv rådgivning af dine ansættelsesretlige problemstillinger.

Vi tilbyder hjælp til ansættelsesretlige tvister og advokatbistand ved udfærdigelsen af ansættelseskontrakter og -beviser, kunde- og konkurrenceklausuler, opsigelser, bortvisnings- og fratrædelsesaftaler, ligesom vi tilbyder generel rådgivning i forhold til funktionærloven, tjenestemandsloven, ferieloven, barselsloven, håndtering af medarbejdernes personlige data m.v.

I de fleste tilfælde lykkes det for os at finde en løsning ved forhandling, men hvis en konflikt er vanskelig at løse ved forhandling, hjælper vi med at løse konflikten på den hurtigste og mest effektiv måde, hvad enten der konkret bliver tale om gennemførelse af rets- eller voldgiftssag, eller en alternativ vej gennem mediation/konfliktmægling eller lignende.

Du er altid meget velkommen til – gratis og uforpligtende – at kontakte os til en drøftelse af din sag.

205
Vores rådgivning inden for personalesager, HR og ansættelsesret hviler på det, vi kalder en ”trebenet taburet” Læs mere
205
Advokat Karin Høier har indgående kendskab til tvangsfjernelse og hjælper forældre i hele landet gennem disse meget svære sager. Læs mere
205
En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet. Læs mere
205
Området inden for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter tiltrækker mange entusiaster, der har lyst til arbejde med social udsatte mennesker. Læs mere
205
Advokat Rune B.B. Pedersener uddannet LEAN-proceskonsulent og har erfaring med driftsledelse, målstyring og udviklingsprojekter. Læs mere