img

Høier § Pedersen Advokater ApS er et advokatanpartsselskab med CVR-nr. 33578830. Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Tilsvarende er virksomhedens advokater omfattet af selskabets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos CHUBB Insurance Company of Europe S.A., Strandvejen 104 B, 2900 Hellerup. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Endelig er vi omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www@advokatsamfundet.dk.