img

Om advokaterne

Advokat Karin Høier (L)

Advokat Karin Høier har specialiseret sig i socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter og har arbejdet inden for området i ca. 25 år. Derfor har advokat Karin Høier et indgående kendskab til området og kender hensynene bag lovgivningen, og ikke mindst lovgivningens sammenspil med øvrige regler. Hun har erfaring med både opstart og drift af opholdssteder, botilbud og projekter. Karin Høier har i den og andre forbindelser endvidere oparbejdet indgående kendskab til og erfaring med ansættelsesret og bestyrelsesrådgivning.

Advokat Karin Høier har praktisk erfaring fra egen deltagelse i bestyrelsesarbejde og rådgivning af bestyrelser. Derudover har Karin Høier været selvstændig advokat siden år 2003 og har derigennem stor erfaring med virksomhedsdrift og ledelseserfaring i praksis.

Advokat Karin Høier har derudover indgående kendskab til tvangsfjernelser, forældremyndighedssager og straffesager, og er uddannet konfliktmægler/mediator.

Advokat Karin Høier er medlem af Advokatsamfundet og har været formand for bestyrelsen for 2. kreds i Advokatsamfundet. Karin Høier er medlem af LOS’ Advisory Board. Karin Høier har møderet for Landsretten.

Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen (H)

Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen har et indgående kendskab til og en solid praktisk erfaring med straffesager. Før han blev forsvarsadvokat, har Rune B. B. Pedersen i en årrække været anklager blandt andet ved Rigspolitiet, Statsadvokaten i København og i Københavns Vestegns Politis specialadvokaturer for henholdsvis organiseret kriminalitet og personfarlig kriminalitet. Herunder har han arbejdet med større og komplicerede sager, der involverer efterforskningsskridt af særlig karakter og til dels med et internationalt tilsnit.

Derudover har advokat Rune B. B. Pedersen et indgående kendskab til forvaltningsretten, og rådgiver plejeforældre i forbindelse med forhandling af kontrakter med den anbringende kommune. Advokat Rune B. B. Pedersen bistår endvidere forældre i forbindelse med tvangsfjernelser, forældremyndighedssager mv.

Advokat Rune B. B. Pedersen er uddannet LEAN-proceskonsulent og har erfaring med driftsledelse, målstyring og udviklingsprojekter. Herunder har Rune deltaget i den indledende implementering af LEAN-konceptet i anklagemyndigheden.

Siden 2007 har Rune B. B. Pedersen undervist i strafferet på Politiskolen og på Københavns Universitets Juridiske Fakultet. Rune B. B. Pedersen har endvidere erfaring som underviser på politiets interne HR-lederuddannelse.

Advokat Rune B. B. Pedersen har på det internationale område i perioden fra 2010-2012 repræsenteret Rigspolitiet i EUROPOL’s Committee of Corporate Matters. I perioden 2012-2015 har han været fast repræsentant for Advokatrådet i CCBE’s (The Council of Bars and Law Societies of Europe) Criminal Law Committee.

Advokat Rune Berggren Brøndal Pedersen har endelig en meget grundig indsigt i advokatretten. Rune har været ansat i Advokatsamfundets tilsynsafdeling og har i denne forbindelse blandt andet været tilsynsførende for Advokatrådet ved udkørende tilsynsbesøg hos landets advokater, ligesom han har varetaget rollen som Advokatrådets anklagende advokat ved Advokatnævnet.

Endelig er han medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg, medlem af Erstatningsnævnet og medlem af Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Rune B. B. Pedersen har møderet for Højesteret.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uformel og fortrolig drøftelse af din sag.