Socialtilsyn

De 5 Socialtilsyn i Danmark fører tilsyn med plejefamilier, krisecentre socialpædagogiske botilbud og opholdssteder mv. Høier § Pedersen Advokater kan yde juridisk vejledning og rådgivning i forbindelse med etablering af socialpædagogiske opholdssteder og botilbud mv., den daglige drift eller afvikling, og den hertil forbundne kontakt med Socialtilsynet.

Kontakt og dialog med Socialtilsyn

Socialtilsynet er en offentlig myndighed, der godkender socialpædagogiske opholdssteder, botilbud, plejefamilier, døgntilbud, krisecentre og andre socialpædagogiske projekter. En ansøgning om oprettelse af botilbud, opholdssted eller andet socialpædagogisk tilbud skal derfor sendes til Socialtilsynet. En god kontakt og dialog med det pågældende socialtilsyn er grundlaget for en god ansøgningsproces i forbindelse med etablering af botilbud, opholdssted eller lignende socialpædagogisk projekt. Det er også vigtigt, at den gode kontakt og dialog fortsætter efter jeres tilbud har opnået  godkendelse, idet Socialtilsynet herefter fortsætter med løbende at føre anmeldt og uanmeldt tilsyn med jer.

Socialtilsynet godkender og fører løbende tilsyn med følgende projekter efter serviceloven: Plejefamilier og kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1 og 2), døgntilbud (§ 66, nr. 5-7 børn og unge), botilbud (§§ 107, 108, voksne), krisecentre (§ 109), forsorgshjem (§ 110) stofmisbrugsbehandlingstilbud (§ 101 og 101a), botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte (§§ 83-87, 97, 98 og 102), samt alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 151.

Høier § Pedersen Advokater har mange års erfaring med rådgivning af tilbud godkendt efter serviceloven, og kan hjælpe med at sikre, at dialogen med Socialtilsynet forløber godt gennem hele processen.

De fem socialtilsyn anvender kvalitetsmodellen

De fem socialtilsyn fører tilsyn ud fra kvalitetsmodellen, der er deres arbejdsredskab til vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede i jeres tilbud på tidspunktet for tilsynsbesøget. Kvalitetsmodellen er det redskab som socialtilsynet bruger for at sikre en ensartet vurdering af kvaliteten i de sociale tilbud. Socialtilsynet lægger vægt på de temaer, kriterier og indikatorer der fremgår af kvalitetsmodellen, både ved godkendelse af nye tilbud, ansøgning om ændringer i godkendelsen og tilsyn med eksisterende godkendte tilbud efter serviceloven. Høier § Pedersen Advokater yder derfor altid rådgivning med afsæt i kvalitetsmodellen, for at sikre klienten den bedst mulige rådgivning.

IMG_4324_low