img

Specialister i strafferet

Høier § Pedersen Advokater er specialister i strafferet. Strafferetten spænder bredt, men at blive sigtet for en forbrydelse er ofte en meget stor belastning – ikke kun for den sigtede selv men også for familie og venner. Næsten uanset sagens størrelse og alvor, er det derfor vigtigt, at du hurtigst muligt får bistand fra en forsvarsadvokat, som er kompetent, erfaren og engageret – og som du har tillid til.

En god forsvarsadvokat er mere end blot en dygtig jurist. Hos os vil du få rådgivning og hjælp på højt fagligt og specialiseret niveau samtidig med, at du kan være sikker på, at tilgangen, til den situation du står over for, vil være baseret på en oprigtig interesse og menneskelig forståelse.

Blandt andet på baggrund af tidligere ansættelser i politiet og anklagemyndigheden har vi et indgående kendskab til og en solid praktisk erfaring med strafferet og straffeproces.

Vi har kontoradresse i København, men påtager os straffesager i hele landet.

Vi yder kompetent rådgivning om, hvordan du bør forholde dig til skyldsspørgsmålet, og hvorvidt du skal udtale dig i sagen, og vi bistår dig under afhøring hos politiet for at sikre, at alle regler bliver overholdt.

Vi behandler hver enkelt klient og hver enkelt sag med fokus, vilje og engagement. Hos os er din sag aldrig bare et nummer på en sagsmappe – vi lever op til din tillid og behandler din strafferet sag med fortrolighed.

Strafferet – hvornår har du brug for en forsvarer?

Det er en god ide at kontakte en forsvarer i samme øjeblik, du sigtes, eller får at vide, at du vil blive sigtet. Din forsvarer kan rådgive dig og gennemgå det efterforskningsmateriale, politiet har fremlagt, sammen med dig. Jo før du retter henvendelse til en forsvarer desto bedre sagsforløb i din straffesag.

Som udgangspunkt bør du ikke udtale dig til politiet, før du har drøftet sagen med din forsvarer. I langt de fleste tilfælde bør du endvidere undlade at underskrive den forklaring, som du har afgivet til politiet.

Frit forsvarervalg inden for strafferet

Du har næsten altid ret til at skifte til en anden forsvarsadvokat, som du selv vælger. Alt, hvad du skal gøre, er at gøre politiet, fængselspersonalet eller den ønskede forsvarsadvokat opmærksom på, at du ønsker et forsvarerskifte.

Et forsvarerskifte koster ikke noget. Da forsvarerens salær fastsættes af retten, betyder det ikke noget for prisen, om du selv vælger, hvilken forsvarer du vil have, eller om du lader politiet eller retten vælge for dig.

Salærets samlede størrelse fastsættes efter vejledende takster, der er fastsat af domstolene, og afhænger således af sagens omfang, antallet af dage i retten, møder mv. De vejledende salærtakster findes på hjemmesiden: www.domstol.dk.

Bliver du dømt i straffesagen, bliver du samtidig af retten pålagt at betale sagens omkostninger, herunder forsvarerens salær. Hvis du skal betale sagens omkostninger, lægger statskassen ud, hvorefter du senere får en opkrævning fra staten.

Kontakt os venligst for en fortrolig og uformel drøftelse af din sag.

205
Advokat Rune B.B. Pedersener uddannet LEAN-proceskonsulent og har erfaring med driftsledelse, målstyring og udviklingsprojekter. Læs mere
205
Advokat Karin Høier har indgående kendskab til tvangsfjernelse og hjælper forældre i hele landet gennem disse meget svære sager. Læs mere
205
En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet. Læs mere
205
Området inden for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter tiltrækker mange entusiaster, der har lyst til arbejde med social udsatte mennesker. Læs mere