Tvangsfjernelse

I forbindelse med at kommunens sagsbehandler vurderer, at en tvangsfjernelse kan blive nødvendig, skal sagsbehandleren sende en indstilling til kommunernes særlige Børn- og Ungeudvalg, der kan træffe afgørelse om, hvorvidt der er grundlag for at foretage en tvangsfjernelse/tvangsanbringelse. Høier § Pedersen Advokater kan være advokat både for dig som forælder, men også for dit barn, hvis dit barn er fyldt 12 år.

Hvis der er tale om en tvangsfjernelsessag ved Børn- og Ungeudvalget, betaler kommunen advokatomkostningerne i forbindelse med tvangsfjernelsessagen.

Grundig vurdering af tvangsfjernelse

Når vi hos Høier § Pedersen Advokater modtager en tvangsfjernelsessag, vil det altid blive vurderet, om tvangsfjernelsen kan undgås eller begrænses, og fokus vil være på det videre forløb, for at sikre, at der er en plan for forløbet efter tvangsfjernelsen iværksættes. På den baggrund vurderes det:

Undgå – kan tvangsfjernelsen undgås, er grundlaget i orden? Er der f.eks. sket sagsbehandlingsfejl, er grundlaget for beslutningen tilstrækkeligt oplyst, kan andre – mindre indgribende – foranstaltninger anvendes i stedet for at tvangsfjerne/-anbringe dit barn, etc.?

Begræns – hvis tvangsfjernelse ikke kan undgås, kan den så begrænses mest muligt, f.eks. gennem fastsættelse af en kortere genhandlingsfrist og evt. vilkår?

Herfra og videre – hvad er planen på kort og på lang sigt? Alle tvangsanbringelser sker med henblik på hjemgivelse, og derfor skal der være fokus på, hvad planen er (særlig kommunens plan) for hjemgivelse. Hvornår, hvordan etc.?

Hvordan foregår en tvangsfjernelse?

Som forældre, pårørende og barn er det en meget sårbar situation. Nogle gange er der et længere forudgående forløb som leder op til en tvangsfjernelse, og andre gange sker det meget akut. Høier § Pedersen Advokater hjælper i alle situationer, og rådgiver med henblik på at du som part i sagen bliver hørt og forstået. Høier § Pedersen Advokater lægger i rådgivningen af dig vægt på, at du bliver så tryg som mulig ved mødet i Børn- og Ungeudvalget. Som en del af forberedelsen til mødet gennemgår vi sammen hvad der sker til møderne, og i hvilken rækkefølge sagens parter normalt kommer til orde.

IMG_4604_low