img

Tvangsfjernelser – hvad betyder det?

Tvangsfjernelser er alvorlige, og du har som forældre krav på juridisk rådgivning. Det er i sig selv en forfærdelig situation at få tvangsfjernet sit barn – eller være i risiko for at få det. Det betyder for de fleste, at de kommer i en krise eller kriselignende situation, hvor det kan være svært at tænke – særligt rationelt, strategisk og fornuftigt. Derfor er det nødvendigt med en advokat som repræsenterer dig og rådgiver dig om dine rettigheder. Modparten er den kommune, du har adresse i. Kommunen er eksperter og på hjemmebane i de særlige regler, der gælder på området vedrørende tvangsfjernelse og tvangsanbringelser. Det kan derfor være svært at overskue hele situationen. Den ubehagelige situation kan være lettere at overskue med hjælp fra en advokat, der holder styr på sagsakter og regler og sørger for at fejl og mangler i sagsmateriale, sagsbehandling undersøgelser og lignende bliver opdaget.

Høier § Pedersen Advokater arbejder meget med tvangsfjernelser – i hele landet – og har derfor indgående kendskab til regler, mekanismer, muligheder og særligt udfordringer på området. Det har stor betydning for sagen, hvordan den gribes an. Ikke to sager er ens. Det handler om mennesker, og mennesker er forskellige, har forskellige ressourcer og muligheder. Det er forskelligt hvordan man reagerer i situationen, hvilket vi har forståelse for. Høier § Pedersen Advokater hjælper dig hele vejen igennem forløbet, uanset hvor mange instanser det er nødvendigt at bringe din sag igennem.

Hvad kan advokaten gøre for dig og dit barn ved tvangsfjernelser?

Høier § Pedersen Advokater arbejder ud fra følgende tænkning i tvangsfjernelsessager.

Undgå – kan tvangsfjernelsen undgås, er grundlaget i orden? Er der f.eks. sket sagsbehandlingsfejl, er grundlaget for beslutningen tilstrækkeligt oplyst, kan andre – mindre indgribende – foranstaltninger anvendes i stedet for at tvangsfjerne/anbringe dit barn, etc.?

Begræns – hvis tvangsfjernelse ikke kan undgås, kan den så begrænses mest muligt, f.eks. gennem fastsættelse af en kortere genhandlingsfrist og evt. vilkår?

Herfra og videre – hvad er planen på kort og på lang sigt? Alle tvangsanbringelser sker med henblik på hjemgivelse, og derfor skal der være fokus på, hvad planen er (særlig kommunens plan) for hjemgivelse. Hvornår, hvordan etc.?

Høier § Pedersen Advokater har mange års erfaring med tvangsfjernelsessager og arbejder hurtigt og effektivt. Vi arbejder – med afsæt i dig, dine ønsker og ressourcer – løsningsorienteret med fokus på hjemgivelse af dit barn. Vi sørger for, at du og dit barn bliver hørt, så det ikke kun er udtalelser fra kommunens egne folk, din og dit barns sag bliver baseret på.

Høier § Pedersen Advokater kan være advokat både for dig som forælder, men også for dit barn, hvis dit barn er fyldt 12 år.

I sager vedrørende tvangsfjernelse af et barn, har børn, der er fyldt 12 år, ret til gratis advokathjælp. Høier § Pedersen Advokater kan derfor sikre, at dit barn bliver passet på og lyttet til gennem hele tvangsfjernelsessagen. I sager om tvangsanbringelse og tvangsfjernelse har du som forælder ret til selv at vælge din advokat, det må gerne være en advokat uden for kommunen. Ønsker du ikke selv at vælge, skal kommunen hjælpe dig og dit barn med at få en advokat. Den bistand, som advokaten yder, er i sager vedrørende tvangsanbringelser og tvangsfjernelser gratis.

Kontakt os venligst for nærmere oplysninger samt en fortrolig og uformel drøftelse af din sag.

205
Advokat Rune B.B. Pedersener uddannet LEAN-proceskonsulent og har erfaring med driftsledelse, målstyring og udviklingsprojekter. Læs mere
205
Advokat Karin Høier har indgående kendskab til tvangsfjernelse og hjælper forældre i hele landet gennem disse meget svære sager. Læs mere
205
En bestyrelse har til opgave at være et selskabs øverste ledelse, og det er derfor vigtigt, at bestyrelsen sørger for, at rammerne for arbejdet. Læs mere
205
Området inden for socialpædagogiske opholdssteder, botilbud og projekter tiltrækker mange entusiaster, der har lyst til arbejde med social udsatte mennesker. Læs mere